Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5666
Title: De Invloed van Identificatie met ‘Actieve Ouderen’ en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen
Other Titles: The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing on the Exercise of the Elderly
Authors: Verhage, Arenda
Keywords: social identity
elderly
exercise
active ageing
well-being
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze studie wordt nagegaan welke factoren van invloed zijn op de lichaamsbeweging van ouderen. Er is onderzocht of welbevinden een mediërende invloed heeft op de relatie tussen identificatie met de ‘actieve oudere’ en hun lichaamsbeweging. Tevens is onderzocht of identificatie met ‘actieve ouderen’ een modererende invloed heeft op de relatie tussen de attitude, subjectieve norm, eigen effectiviteit (ASE) respectievelijk en lichaamsbeweging. Dit is middels een vragenlijst onderzocht bij 303 zelfstandig wonende volwassenen in de leeftijd van 60 tot 89 jaar. Lichaamsbeweging is gemeten met een vragenlijst van Douwes en Hildebrandt. Identificatie van ouderen met ‘actieve ouderen’ is gemeten met een aangepaste versie van de vragenlijst van Weiss en Lang. De ASE is onderzocht met een, zelfontwerpen vragenlijst. Het cognitieve component van welbevinden is gemeten met de Satisfaction With Life Scale en het affectieve component met de Positive and Negative Affect Schedule.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5666
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Verhage_2014.pdf13.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.