Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5679
Title: Het Angstreducerend Effect van Preoperatieve Muziek en de Rol van (Emotiegerichte) Coping
Other Titles: The Anxiety-reducing Effect of Preoperative Music and the Role of (Emotion-focused) Coping
Authors: Wölke, Sandra
Keywords: muziekinterventie
copingstijl
dagopname
preoperatieve angst
Issue Date: 9-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angst rondom een operatie kan zorgen voor nadelige effecten zoals een hogere dosering narcosemiddelen, meer kans op infecties postoperatief, hogere dosering pijnmedicatie en toediening van rustgevende middelen. Daardoor ontstaat een langer verblijf in het ziekenhuis, met hogere medische kosten als gevolg. Muziek aanbieden ter ontspanning blijkt een goedkoop en effectief alternatief om preoperatieve angst te reduceren. Het onderliggende psychologisch werkingsmechanisme van angstreductie door muziekinterventie is echter nog onduidelijk. In deze studie is, gebaseerd op het Transactionele model van stress en coping, onderzocht of emotiegerichte coping ( als secundaire beoordeling) een verklarende (mediërende) variabele is op het verband tussen preoperatieve stress en perioperatieve angst. Hierbij wordt onderzocht of muziek een groter angstreducerend effect heeft bij patiënten die een meer emotiegerichte coping hanteren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5679
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Wolke_2014.pdf111.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.