Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5680
Title: De Bijdrage van Promotion Focus aan Verbetering van de psychische Gezondheid: Een theoretische en evaluatieve Verkenning
Other Titles: The Contribution of Promotion Focus to Mental Health Improvement: A theoretical and evaluative Exploration
Authors: Stokkum, Josephien van
Keywords: Promotion focus
Motivationele oriëntatie
Regulatory focus
Psychische gezondheid
Creativiteit
Vaktherapie
Issue Date: 9-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Promotion focus is een motivationele oriëntatie waarin de aandacht uitgaat naar de persoonlijke ontwikkeling. Wanneer mensen promotion focussed zijn streven zij naar positieve uitkomsten zoals beloning en geluk. Creativiteit speelt hierbij een rol: Niet regels en wetten worden gevolgd maar men zoekt eigen oplossingen die leiden naar persoonlijke groei. Omdat er aandacht is voor de eigen behoeften en wensen wordt promotion focus in verband gebracht met psychische gezondheid. Het longitudinale onderzoek, gehouden onder Nederlandse psychiatrische patiënten die werden behandeld met beeldende of psychomotorische therapie, bevestigt dat de promotion focus van psychiatrische patiënten een rol speelt bij het verbeteren van de psychische gezondheid. Patiënten met een lage initiële promotion focus toonden na vaktherapeutische behandeling een sterkere groei van de psychische gezondheid dan patiënten met een hogere initiële promotion focus. Patiënten met een hogere initiële promotion ervoeren de meeste verbetering in psychische gezondheid na beeldende therapie; Patiënten met een lagere initiële promotion focus ervoeren de meeste verbetering in psychische gezondheid na psychomotorische therapie. Deze bevindingen kunnen behulpzaam zijn bij het toewijzen van nieuwe patiënten aan specifieke vormen van vaktherapie. De resultaten geven ook aan dat de vaktherapieën op verschillende manieren bijdragen aan verandering in motivationele oriëntatie. Dit suggereert dat patiënten gebaat kunnen zijn bij het na elkaar volgen van beide vormen van vaktherapie. Bevestiging van de bevindingen en verdere verheldering van de theoretische relaties in vervolgonderzoek kunnen aanleiding zijn om de rol van promotion focus te onderzoeken in relatie tot de samenstelling van GGZ-behandelprotocollen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5680
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Stokkum_van_2014.pdf32.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.