Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5681
Title: Zelf Gerapporteerde Alledaagse Executieve Functies en Externaliserende Gedragsproblemen bij Adolescenten in en buiten de Jeugdhulpverlening
Other Titles: Self-reported Everyday Executive Functioning and Externalising Behaviour Problems from Adolescents in and outside Youth care
Authors: Yntema, Sieneke
Keywords: executieve functies
externaliserend probleemgedrag
adolescenten
zelfrapportage
Issue Date: 9-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoek door middel van laboratoriumtests laat regelmatig relaties zien tussen executieve functies (EF) zoals inhibitie of planning/organisatie en externaliserend probleemgedrag of externaliserende gedragsstoornissen, zoals ADHD of ODD/CD. Onduidelijk is of deze relaties ook aanwijsbaar zijn in het alledaagse gedrag van adolescenten in de jeugdhulpverlening en daarbuiten. Onderzocht werden het verschil tussen de alledaagse (zelfgerapporteerde) executieve functies van adolescenten uit de residentiële jeugdhulpverlening ten opzichte van een controlegroep middelbare scholieren, en een eventueel verband tussen problemen met EF en externaliserend probleemgedrag. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Deelnemers waren 65 adolescenten uit de residentiële jeugdhulpverlening en 71 middelbare scholieren (Havo/ Vwo) uit de noordelijke provincies (gemiddelde leeftijd 15 jaar). De respondenten vulden een anonieme vragenlijst in. De groepen werden vergeleken op de EF inhibitie, emotieregulatie, werkgeheugen, planning/organisatie en op externaliserende problemen. Daarnaast werden de EF beschouwd als mogelijke voorspellers van externaliserend probleemgedrag, waarbij gecontroleerd werd op leeftijd, opleidingsniveau en groep (jeugdhulp/ scholieren)
URI: http://hdl.handle.net/1820/5681
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Yntema_2014.pdf58.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.