Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5682
Title: Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur
Other Titles: Influence of the number of children on the sex drive and the preference for a long-term relationship
Authors: Zander, M.
Keywords: aantal kinderen
langetermijnrelatie
seksdrive
Issue Date: 9-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De voortplanting, het krijgen van kinderen, staat centraal in het evolutionair proces. Vanuit eerdere onderzoeken is gebleken dat de voortplanting samenhangt met zowel de sterkte van de seksdrive als de voorkeur voor een bepaalde relatievorm. De seksdrive is op te vatten als een biologisch evolutionair verschijnsel, dat ervoor zorgt dat mensen zich voortplanten, zodat de soort in stand blijft. Steeds meer mensen in Nederland krijgen minder en op hogere leeftijd kinderen. Daarnaast is er ook een verandering in relatievorm waar te nemen in de samenleving; het aantal scheidingen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en mensen gaan minder langetermijnrelaties aan. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er verschillen zijn tussen sekse met betrekking tot deze concepten. De vraag die de ontwikkelingen met zich meebrengt is of het aantal kinderen van invloed is op zowel de sterkte van de seksdrive als op de voorkeur voor een langetermijnrelatie en of sekse een modererend effect heeft. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen op de mogelijke invloed van het aantal kinderen op de seksdrive of voorkeur voor een langetermijnrelatie en het modererende effect van sekse.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5682
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Zander_2014.pdf42.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.