Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5684
Title: Cognitie bij MS-patiënten in MST: een Prevalentieonderzoek
Other Titles: Cognition under MS-patients at MST: a Prevalence Study
Authors: De Marini, Sonja
Keywords: Multiple Sclerosis
Clinically Isolated Syndrome (CIS)
cognitive dysfunction
cognitive impairment
prevalence
relation
Issue Date: 9-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De ziekte Multiple Sclerose brengt vele verschillende klachten en neurologische symptomen met zich mee. Cognitieve achteruitgang is een veel voorkomend probleem, welk echter vaak onopgemerkt blijft tijdens het intakegesprek. In de klinische praktijk is veel behoefte aan vaststelling van cognitieve problematiek daar deze kan leiden tot een verminderde participatie aan het maatschappelijk leven waardoor de kwaliteit van leven drastisch wordt beïnvloed. Vanuit Medisch Spectrum Twente rijst de vraag naar prevalentieonderzoek binnen de eigen populatie in verband met een gevoel van onderdiagnostiek. Naast het onderzoeken van de prevalentie werd onderzocht of er binnen de MS-populatie van MST een verband bestaat tussen subjectieve cognitieve klachten en ziekteduur, MS-vorm, depressieve klachten en vermoeidheid. Dit onderzoek is gericht op de prevalentie van subjectieve cognitieve klachten bij de MS populatie binnen Medisch Spectrum Twente. Doel is meer bewustwording en aandacht voor de cognitieve aspecten van MS, zodat er kan worden gekomen tot een betere signalering van cognitieve problematiek en er een adequatere diagnostiek kan plaatsvinden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5684
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Marini_de_2014.pdf73.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.