Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5691
Title: Phishing bij de overheid in België
Authors: Schoofs, Peter
Keywords: social engineering
phishing
anti-phishing
cybercrime
phishing and government
phishing countermeasures
Issue Date: 11-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit afstudeeronderzoek is onderzocht hoe de Belgische overheid omgaat met phishing. Uit een verkennend onderzoek gebaseerd op een casestudie, is gebleken dat de Belgische overheid veel moeite heeft met phishing. Ondanks initiatieven om cybercriminaliteit hoog op de agenda te krijgen, om een visie uit te werken en om een centraal superviserend cybersecuritycentrum op te richten, is er in de praktijk niets aan de precaire cybersecuritysituatie in België veranderd. Noodkreten van cybersecurityspecialisten bij de overheid zelf zijn allemaal aan dovemansoren gericht. Iedere overheidsdienst probeert naar beste vermogen phishing het hoofd te bieden. Het probleem wordt niet erkend en daardoor zijn er ook geen mensen en budgetten voorzien. Uit een hele reeks incidenten blijkt dat het probleem phishing wel degelijk bestaat en veel schade berokkent aan de overheid en aan het land. Er is een aantal lichtpunten in het onderzoek naar boven gekomen. Een aantal Vlaamse partijen heeft blijk gegeven van een duidelijke visie over hoe er in de toekomst dient omgegaan te worden met phishing. In het regeerakkoord van de nieuwe Belgische regering is de bestrijding van cybercriminaliteit een van de topprioriteiten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5691
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20141209_Schoofs.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.