Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5692
Title: Een zoektocht naar een stakeholdergericht model voor categorisatie en prioritering van requirements
Authors: Zelichenko, Marianna
Keywords: requirements
stakeholders
categorisaties
prioriteringen
Issue Date: 11-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de prioritering die verschillende typen stakeholders toekennen aan verschillende soorten requirements, zodat de wetenschappelijke kennis over requirements wordt uitgebreid en requirements engineers kennis verkrijgen over stakeholders en hun doelen. Hiermee kunnen zij sessies die zijn gericht op het verkrijgen van requirements effectiever en efficiënter laten verlopen. Bestaand onderzoek is niet eenduidig over categorisaties van zowel stakeholders als requirements. Daarom is dit onderzoek exploratief opgezet en zijn zes respondenten geïnterviewd over hun rol in hetzelfde systeem, waarvan zij allen stakeholder zijn. Daarnaast heeft elke respondent een mindmap gemaakt van requirements voor dit systeem en de requirements geprioriteerd. Het onderzoek richtte zich op het beantwoorden van de volgende vragen: 1) Kunnen stakeholders worden gecategoriseerd aan de hand van hun invloed op en belang bij het systeem? 2) Welke (categorieën) requirements onderkennen de bevraagde stakeholders? 3) Hoe prioriteren verschillende stakeholders de verschillende requirementcategorieën? Het onderzoek resulteerde in een aanzet voor nieuwe categorisaties van zowel stakeholders als requirements, die in verder onderzoek nader moeten worden bekeken. De resultaten toonden echter slechts een beperkte samenhang tussen stakeholdercategorieën en requirementcategorieën. Het onderzoek leidde ook tot een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor requirements engineers bij het vergaren van requirements.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5692
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20141209_Zelichenko.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.