Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdams, Tom-
dc.date.accessioned2014-12-11T09:55:56Z-
dc.date.available2014-12-11T09:55:56Z-
dc.date.issued2014-12-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/5694-
dc.descriptionAdams, T. (2014), De beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIO. Een onderzoek naar de perceptie van en de mate waarin leraren-in-opleiding het klassenmanagement beheersen en daarbij ondersteuning ervaren. December, 08, 2014. Heerlen, Nederland: Open Universiteiten_US
dc.description.abstractAbstract: Achtergrond – Veel startende leraren ondervinden in de eerste jaren na hun opleiding diverse problemen in de onderwijspraktijk met het klassenmanagement. Door aanpassingen in het leertraject van de leraar-in-opleiding (LIO) is getracht de afstand te doen verkleinen omwille van het verbeteren van de transfer. Onduidelijk is echter of deze aanpassingen geslaagd zijn. Doel – Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate LIO’s die een autonome status hebben binnen de stageschool van de HBO-bachelor tweedegraads lerarenopleiding het klassenmanagement beheersen. De uiteindelijke ambitie van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin LIO’s het klassenmanagement beheersen en in hoeverre de LIO hierin door zowel lerarenopleiding als de stageschool wordt ondersteund zodat hier bij het vormgeven van de stagebegeleiding in het vervolg rekening mee kan worden gehouden. Deelnemers, procedure en onderzoekontwerp – Het onderzoek is uitgevoerd bij 22 vierdejaars LIO´s van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) die bezig zijn aan hun afrondende stage. Zij hebben allen een arbeidscontract en functioneren redelijk autonoom als zelfstandige leraren. 17 van de 22 participanten zijn werkzaam op een AOS. De individuele interviews gingen in op specifieke dilemma’s in het klassenmanagement aan de hand van een vijftal filmfragmenten. Ter aanvulling zijn focusgroepsgesprekken gehouden met geïnterviewde LIO’s die tot doel hadden om op basis van de interviewresultaten concrete aanbevelingen voor het curriculum te formuleren. Resultaten en conclusie – De vierdejaars leraar-in-opleiding van FLOT heeft over het algemeen een beeld van het concept klassenmanagement dat aansluit bij de definitie van het klassenmanagement van Evertson en Weinstein (2006). Zij hebben echter weinig aandacht voor differentiatie. Dit geldt voor zowel het aanbod van diverse werkvormen als het aanbieden van de leerstof op diverse niveaus. Daarnaast missen zij aandacht voor en herkenning van leerlingengedrag aangaande leer- en ontwikkelingsprocessen en -problemen. Hoewel onwenselijk gedrag gezien wordt missen ze kennis over de achtergrond van het gedrag en vaardigheden om hier vervolgens mee om te gaan. Ongeveer de helft van de participanten was ontevreden over de duidelijkheid en structuur van het leertraject aangaande de bekwaming in het klassenmanagement. Redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. het eigen gevoel van handelingsonbekwaamheid, de status van de LIO in de stageschool en de wijze waarop zij begeleiding hebben ontvangen.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.publisherOpen Universiteiten_US
dc.subjectKlassenmanagementen_US
dc.subjectleraren in opleidingen_US
dc.subjectopleiden in de schoolen_US
dc.subjectwerkpleklerenen_US
dc.titleDe beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIOen_US
dc.typeMaster thesisen_US
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTAdams-08122014.pdf211.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.