Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5702
Title: Welke architectuurelementen kunnen van toepassing zijn binnen het Midden-MKB? Oriënterend onderzoek naar Enterprise Architectuur binnen het Midden- en Kleinbedrijf
Authors: Hollander, Jeroen
Keywords: Enterprise Architectuur
toepasbaarheid
midden- en kleinbedrijf
MKB
Enterprise Architecture
EA
Issue Date: 12-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het midden- en kleinbedrijf (MKB) besteedt minder aandacht aan Enterprise Architectuur (EA) dan grotere organisaties. De Belgische onderzoeksgroep van Maxime Bernaert concludeert dat Enterprise Architectuur niet bekend is en ook niet wordt gebruikt binnen het MKB. De centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek luidt dan ook: 'Welke elementen van Enterprise Architectuur kunnen van toepassing zijn binnen het midden-MKB?' Binnen dit onderzoek is een selectie van elementen gemaakt van de eerder beschreven geschikte EA-modellen voor het MKB, op basis van de criteria werkwijze (procesmodel) en schrijfwijze (bijbehorende producten) van methoden. In een reeks casestudies is bekeken welke van deze elementen (het referentiemodel) daar toepasbaar werden geacht. Resultaten: 1) Gebleken is dat de volgende architectuurelementen als toepasbaar werden omschreven: DYA Scenario's, DYA Ontwikkelen zonder architectuur, Tools (EASE), CHOOSE 'Why?', CHOOSE 'What?', CHOOSE 'Who?', CHOOSE 'How?' 2) De volgende elementen werden aangeduid als waarschijnlijk toepasbaar binnen het Midden-MKB: DYA ICT Enabling Sessies, DYA Ontwikkelen onder Architectuur, DYA Project Start Architectuur en DYA Architectuurraamwerk. 3) Vergelijking resultaten met het referentiemodel: alleen de elementen 'DYA Architectuurraamwerk' en 'DYA Management Letter' weken af van de verwachte toepasbaarheid uit de literatuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5702
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20141209_Hollander.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.