Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVrieling, Emmy-
dc.date.accessioned2014-12-22T15:42:34Z-
dc.date.available2014-12-22T15:42:34Z-
dc.date.issued2014-12-22-
dc.identifier.citationVrieling, E. (2014, 10-11 March). Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek. Paper presented at the annual meeting for the VELON, Zwolle, The Netherlands.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/5781-
dc.description.abstractEr komt steeds meer aandacht voor zelfgestuurd leren (ZGL) als manier om studenten actiever en bewuster te laten leren. Vanuit het beleidskader Opleiden In School hebben 12 docenten van een lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), 45 leerkrachten basisonderwijs en 2 onderzoekers samengewerkt aan het verhogen van de mogelijkheden tot ZGL van pabostudenten op de werkplek van 45 opleidingsscholen. Hierbij leerden de pabodocenten en leerkrachten werken met zeven ontwerpprincipes van ZGL en een voor de werkplek ontwikkeld diagnostisch instrument. Gedurende een studiejaar zijn de studenten die stage liepen in opleidingsscholen (experimentele groep, N = 236) vergeleken met de studenten die stage liepen in reguliere stagescholen (controlegroep, N = 149). Hierbij is gebruik gemaakt van een ‘mixed methods design’. Uit de resultaten blijkt dat de aanpak effectief is geweest: de studenten in de experimentele conditie ervoeren significant meer zelfgestuurde leermogelijkheden op de werkplek dan de studenten in de controlegroep. Tevens lieten de studenten in de experimentele groep significant meer zelfvertrouwen zien dan de studenten in de controlegroep. De eindbeoordelingen van de studenten uit de experimentele en de controlegroep verschilden niet significant van elkaar.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.subjectzelfgestuurd lerenen_US
dc.subjectwerkpleklerenen_US
dc.subjectstudiemotivatieen_US
dc.titleHet bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkpleken_US
dc.typeConference paperen_US
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrieling_Velon_Zelfsturing op de werkplek.pdf51.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons