Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5782
Title: Dimensies van sociaal leren in het paboleernetwerk ‘Schrijven kun je leren’
Authors: Vrieling, Emmy
Besselink, Eric
Keywords: netwerkleren
stelonderwijs
Issue Date: 22-Dec-2014
Citation: Vrieling, E., & Besselink, E. (2014, 7 november). Dimensies van sociaal leren in het paboleernetwerk ‘Schrijven kun je leren’. Conferentie Welten-instituut ‘Leren en doceren met technologie’, Evoluon, Eindhoven.
Abstract: In deze workshop maken we u graag deelgenoot van de manier van samenwerking tussen praktijk (Iselinge Hogeschool) en theorie (Welten-instituut) binnen een vraagsturingsproject dat als doel had ‘de verbetering van het onderwijs in het schrijven van teksten’. Aan de hand van een raamwerk met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren is de sociale configuratie van een leernetwerk van pabodocenten, pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs in kaart gebracht en gefaciliteerd. Hierbij is met name onderzocht welke sociale configuratie van de groep ondersteunend kan zijn voor het optimaliseren van de rol van de student in een leernetwerk van experts. Aan de hand van enkele doorkijkjes krijgt u een beeld van het samenwerkingsproces, de opbrengsten voor de praktijk en de output voor de wetenschap. Tevens gaan we aan de slag met het raamwerk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5782
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leernetwerk welten dag 7-11-14_Vrieling&Besselink.pdf6.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons