Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5784
Title: Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren
Authors: Vrieling, Emmy
Keywords: zelfgestuurd leren
Scaffolding
teacher education
Issue Date: 22-Dec-2014
Citation: Vrieling, E. (2014). Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), 15-28.
Abstract: Er komt steeds meer aandacht voor zelfgestuurd leren (ZGL) als manier om studenten actiever en bewuster te laten leren. Omdat het echter niet eenvoudig is om ZGL te implementeren, is vanuit een promotietraject (zie ook de bespreking van het proefschrift in editie 34(4) 2013 van dit Tijdschrift) een methodiek ontwikkeld en beproefd voor lerarenopleidingen primair onderwijs (pabo). Deze methodiek bestaat uit een model met zeven ontwerpprincipes en een diagnostisch instrument, op basis waarvan een trainings- en begeleidingsaanpak voor lerarenopleiders is uitgewerkt. Ook het effect van deze aanpak op het gebruik van metacognitieve leerstrategieën en de studiemotivatie van pabostudenten is onderzocht in verschillende deelstudies. De aanpak blijkt effect te hebben. Zo wordt het gebruik van metacognitieve leerstrategieën door studenten significant hoger. Ook de studiemotivatie van studenten wordt aangemoedigd, in het bijzonder op het vlak van hun zelfvertrouwen voor leren. De ontwikkelde aanpak biedt praktische aanknopingspunten voor lerarenopleidingen die mogelijkheden tot ZGL willen introduceren in hun curricula.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5784
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_2Vrieling-Tijdschrift voor Learenopleiders.pdf230.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.