Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5785
Title: Kritische vragen ter bevordering van de reflectiekwaliteit van pabostudenten
Authors: Vrieling, Emmy
Stijnen, Sjef
Bastiaens, Theo
Keywords: zelfgestuurd leren
scaffolding
reflectie
Issue Date: 22-Dec-2014
Citation: Vrieling, E., Stijnen, S., & Bastiaens, T. (2014, 11-13 June). Kritische vragen ter bevordering van de reflectiekwaliteit van pabostudenten. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Groningen, The Netherlands.
Abstract: Er komt steeds meer aandacht voor zelfgestuurd leren (ZGL) als manier om studenten actiever en bewuster te laten leren. Vanuit het beleidskader Opleiden in School zijn in het studiejaar 2013-2014 intervisiemomenten voor pabostudenten op de werkplek georganiseerd met de intentie de mogelijkheden tot ZGL van de studenten geleidelijk te implementeren op de werkplek. Om hierbij een verdieping in reflectiekwaliteit van pabostudenten (n=28) te bewerkstelligen, hebben twee pabodocenten, vier leerkrachten basisonderwijs en drie onderzoekers samengewerkt aan een instrument met stimulerende vragen, gericht op toenemende verdieping in reflectieniveaus. Een belangrijk principe is er dat er een geleidelijke ontwikkeling plaatsvindt van docentsturing naar studentsturing. De eerste bevindingen laten zien dat het instrument (aanstaande) leraren ondersteunt bij het stellen van betekenisgerichte vragen ter bevordering van het reflectieniveau. Tevens stijgt het percentage betekenisgerichte reflectie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5785
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD paper 2014 zelfsturing Vrieling et al.pdf180.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons