Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5786
Title: Dimensies en indicatoren van sociaal leren in een pabo leernetwerk
Authors: Vrieling, Emmy
Van den Beemt, Antoine
De Laat, Maarten
Keywords: sociaal leren
leernetwerken
professionele ontwikkeling
lerarenopleiding
Issue Date: 22-Dec-2014
Citation: Vrieling, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2014, 11-13 June). Dimensies en indicatoren van sociaal leren in een pabo leernetwerk. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Groningen, The Netherlands.
Abstract: De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor het samenwerken van (aanstaande) leraren in groepen als een stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Aan de hand van een theoretisch kader met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren is de sociale configuratie van een leernetwerk van pabodocenten, pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs in kaart gebracht. Op basis van deze analyse is bekeken op welke wijze het sociaal leren van de groep kan worden gefaciliteerd, passend bij de doelen van de groep. Hierbij is met name onderzocht welke sociale configuratie van de groep ondersteunend kan zijn voor het optimaliseren van de rol van de student in een leernetwerk van experts.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5786
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD paper 2014 dimensies sociaal leren_Vrieling et al.pdf139.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons