Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5860
Title: ICT en beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het PABO curriculum
Authors: Belo, Nelleke
McKenney, Susan
Voogt, Joke
Keywords: beginnende geletterdheid
ICT
Issue Date: 2014
Citation: Belo, N., McKenney, S., & Voogt, J. (2014, 10-11 March). ICT en beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het PABO curriculum [Technology and early litearcy: Guidelines for teacher education]. Presentation at the Dutch Association for Teacher Educators (VELON) annual meeting, Zwolle, The Netherlands.
Abstract: Software-applicaties voor beginnende geletterdheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van leeropbrengsten op dit gebied Zo blijkt bijvoorbeeld dat het gebruik van elektronische prentenboeken, het spelen van computerspelletjes van het softwareprogramma Schatkist of de integratie van een ICT-rijke leeromgeving als PictoPal van positieve invloed is op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid van kleuters. Echter, de integratie van ICT in de dagelijkse lespraktijk is voor veel leraren een complexe uitdaging. Software-applicaties sluiten niet altijd goed aan bij de reguliere manier van lesgeven en leraren beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden om de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs volledig te benutten. Dit onderzoek richt zich op de kennis en vaardigheden die leraren in het kleuteronderwijs nodig hebben voor het ontwerpen, organiseren en aanpassen van ICT-rijke leeromgevingen (die de ontwikkeling van beginnende geletterdheid bevorderen).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5860
Appears in Collections:2. FEEEL Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VELON2014-BeloEtAl.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons