Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5861
Title: ICT en de ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij kleuters: Richtlijnen voor het PABO curriculum
Authors: Belo, Nelleke
McKenney, Susan
Voogt, Joke
Keywords: docenten
ICT
Issue Date: 2014
Citation: Belo, N., McKenney, S., & Voogt, J. (2014, 11-13 June). ICT en de ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij kleuters: Richtlijnen voor het PABO curriculum [Technology and the development of early litearcy in kindergarten: Guidelines for teacher education]. Poster presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Groningen, The Netherlands.
Abstract: ICT-applicaties voor beginnende geletterdheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van leeropbrengsten op dit gebied. Echter, om de mogelijkheden van ICT optimaal te benutten in de context van het kleuteronderwijs, dienen leraren over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. In een eerder gehouden Delphi-studie is aan Vlaamse en Nederlandse experts op het gebied van ICT, beginnende geletterdheid en onderwijs aan jonge kinderen gevraagd wat leraren moeten weten en kunnen, opdat de meerwaarde van ICT voor de ontwikkeling van beginnende geletterdheid volledig benut wordt. Op basis van deze studie zijn richtlijnen opgesteld voor de inhoud van het pabo-curriculum en zijn de curricula van acht Nederlandse lerarenopleidingen (primair onderwijs) geanalyseerd. De posterpresentatie richt zich op de uitkomsten van deze studie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5861
Appears in Collections:2. FEEEL Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD2014-BeloEtAl.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons