Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5918
Title: Autisme en schizofrenie bij volwassenen: verschillen en overeenkomsten
Authors: Spek, Annelies A
Wouters, Saskia G.M.
Keywords: autisme
schizofrenie
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Abstract: Recent genetisch onderzoek wijst op overlap tussen autisme en schizofrenie. Echter voor veel clinici en onderzoekers is onduidelijk hoe beide stoornissen op cognitief en gedragsmatig niveau overeenkomen en van elkaar verschillen. In het onderhavige artikel wordt besproken wat hierover bekend is in de wetenschappelijke literatuur. Op cognitief gebied blijkt er veel onduidelijkheid te zijn omtrent de verschillen en overeenkomsten tussen beide stoornissen, met name waar het gaat om volwassenen. Op gedragsniveau blijkt dat bij volwassenen met autisme meer problemen in sociaal gedrag aanwezig zijn, terwijl bij schizofrenie meer positieve symptomen worden gerapporteerd. Overeenkomsten komen naar voren in negatieve symptomatologie,symptomen van desorganisatie, moeite met veranderingen, communicatie, fantasie en gerichtheid op details. Bij het onderscheiden van autisme en schizofrenie in de klinische praktijk dient dus vooral gekeken te worden naar sociaal gedrag en positieve symptomen. Andere gedragskenmerken lijken minder relevant in het differentiaaldiagnostische proces, gezien de overlap tussen beide stoornissen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5918
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autisme en schizofrenie WTA.pdf87.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.