Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5932
Title: Rechtsbescherming tegen de bestuurlijke boete
Authors: Roosendaal, A.A.J.M.
Keywords: bestuurlijke boete
strafbeschikking
bestuursrecht
strafrecht
grondwet
Europees recht
Issue Date: 9-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er wordt steeds meer buiten de onafhankelijke rechter om gestraft. Zo zijn inmiddels in veel wettelijke regelingen de strafrechtelijke sancties aangevuld met of vervangen door bestuurlijke boetes. Deze ontwikkeling heeft aanleiding gegeven om in de Algemene wet bestuursrecht een algemene regeling voor het opleggen van bestuurlijke boetes op te nemen. Ook in het strafrecht vindt buitengerechtelijke bestraffing plaats. Dit gebeurde al lange tijd door middel van de transactie. Met de komst van de Wet OM-afdoening kan het Openbaar Ministerie nu ook eenzijdig straffen opleggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. In dit onderzoek wordt beoordeeld of de wetgeving voor het opleggen van bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen verdachten de rechtsbescherming biedt die zij behoren te krijgen gelet op de waarborgen uit de Grondwet, het EVRM en het straf(proces)recht. In het onderzoek komt aan het licht dat het slecht gesteld is met de constitutionele toelaatbaarheid van het opleggen van bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen. Met een formele benadering, theoretische beschouwingen en drogredenen heeft de wetgever getracht de inzet van de bestuurlijke boete en de strafbeschikking constitutioneel te rechtvaardigen. Echter, weinig overtuigend. De inzet van deze instrumenten is strijdig met de Grondwet. Nu buitengerechtelijke bestraffing met de komst van de strafbeschikking ook in het strafrecht eenzijdig kan plaatsvinden, is de tijd rijp voor codificatie van dit fenomeen. Uit rechtsstatelijk oogpunt is deze leemte in de Grondwet niet langer aanvaardbaar.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5932
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
roosendaal.pdf255.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.