Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5933
Title: Het recht op feitelijke tewerkstelling
Authors: Simonis, W.A.
Keywords: feitelijke twerkstelling
non-actiefstelling
schorsing
wijzigingsbeding
Issue Date: 9-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het recht op feitelijke tewerkstelling van de werknemer in de oorspronkelijk bedongen arbeid is niet wettelijk vastgelegd. Een dergelijk recht is slechts indirect af te leiden uit artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap). Volgens de Hoge Raad komt aan de werknemer in beginsel géén recht op feitelijke tewerkstelling toe. Lagere rechters zijn heden ten dage van mening dat aan de werknemer in beginsel wél een recht op feitelijke tewerkstelling toekomt. In deze scriptie wordt onderzocht of het niet tijd wordt om het recht op feitelijke tewerkstelling wettelijk te verankeren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5933
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
simonis.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.