Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5934
Title: Schijn bedriegt
Authors: Vuuren, Erwin van
Keywords: fraude
schijnconstructie
maatschappelijke schade
handhaving
Issue Date: 9-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor u ligt de masterthesis 'Schijn bedriegt' die ik in het kader van de Wetenschappelijke Opleiding Nederlands Recht heb geschreven. Het bevat een onderzoek of de schijnconstructie gefingeerde dienstverbanden op het terrein van werk- en inkomen moet leiden tot een strafrechtelijke vervolging en wel in het bijzonder ter zake oplichting. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 1 mei 2013 tot 13 december 2013. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: “Moet het gebruik van gefingeerde dienstverbanden als schijnconstructie leiden tot een strafrechtelijke vervolging wegens oplichting? Zijn andere (strafbare) feiten geschikter voor het instellen van een strafrechtelijke vervolging? Kunnen het bestuursrecht en civielrecht hiervoor een alternatief bieden?” De Directie Opsporing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei frauduleuze schijnconstructies op het terrein van werk- en inkomen. Malafide ondernemingen met schijnconstructies ondermijnen de arbeidsmarkt in Nederland. Als seniorrechercheur van de Directie Opsporing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik hier met enige regelmaat mee te maken. Recentelijk ben ik belast geweest met de coördinatie van een strafrechtelijk onderzoek - genaamd Paradiso - waarbij sprake was van gefingeerde dienstverbanden. Een schijnconstructie waarbij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen middels listige trucs werd bewogen tot het verstrekken van uitkeringen aan personen die weliswaar waren opgenomen in de loonadministratie van de werkgever maar die feitelijk geen arbeid hadden verricht. Het gebruik van deze schijnconstructie leidde tot een grootschalige uitkeringsfraude. Deze schijnconstructie wordt nog te weinig onderkend. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een groot aantal maatregelen beschreven die erop gericht zijn werkgevers die de randen van de wet opzoeken, of daar overheen gaan, ook strafrechtelijk aan te pakken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5934
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van vuuren.pdf950.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.