Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5936
Title: De positie van de bewaarder onder Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)
Authors: Hamstra-Bark, Wijnanda
Keywords: AIFMD
bewaarder
depositary
Issue Date: 9-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraag in dit onderzoek luidt: In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid en zal hij daar gebruik van kunnen gaan maken? De Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is een Europese richtlijn die tot doel heeft bescherming van investeerders en functionele bescherming van de kapitaalmarkt. Op 22 juli 2013 diende de AIFMD in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd. In de AIFMD wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten beleggingsinstellingen: de icbe en de abi. Voor iedere abi dient een beheerder een onafhankelijke bewaarder aan te stellen. De bewaarder is degene die belast is met de bewaring van de activa van een beleggingsinstelling. In dit onderzoek wordt ingegaan op de totstandkoming en implementatie van de AIFMD. Daarna wordt gekeken naar de rol van de bewaarder: wie is hij en wat zijn zijn taken? Daarna wordt ingegaan op de in de AIFMD geïntroduceerde risicoaansprakelijkheid. Daarbij worden een aantal publicaties omtrent dit onderwerp behandeld. Ten slotte volgt in de conclusie een antwoord op de centrale vraag, waaruit blijkt dat de omvang van de eigen invulling door de bewaarder van zijn rol, afhankelijk is van een aantal factoren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5936
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hamstra-bark.pdf716 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.