Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5939
Title: Bewuste roekeloosheid in het privaatrecht: een vastomlijnd begrip?
Authors: Kaddari, Rachida
Keywords: bewust
roekeloos
ontwikkeling
uniform
eenduidig
interpretatie
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het begrip bewuste roekeloosheid heeft zich per deelgebied ontwikkeld en is uitsluitend op een specifiek rechtsgebied functioneel. Hierbij gaat het niet om een uniform rechtsbegrip met een vast omlijnde inhoud, dat zich over de hele lijn van het recht en dus ook het privaatrecht laat toepassen. Een onderzoek naar de interpretatie van het rechtsbegrip bewuste roekeloosheid in het privaatrecht in verschillende terreinen waaronder in dit onderzoek, de rechtsgebieden arbeidsrecht, vervoerrecht en verzekeringsrecht toont meer diversiteit dan eenheid. De uitstraling van de betekenis van het begrip in één rechtsgebied naar overige rechtsgebieden is beperkt. In deze scriptie zal ik bespreken de ontwikkeling, geschiedenis en benaderingswijzen van het begrip bewuste roekeloosheid in de specifieke rechtsgebieden arbeidsrecht, vervoerrecht en verzekeringsrecht en een persoonlijke voorkeur uitspreken in welk rechtsgebied er sprake is van een duidelijke interpretatie van het begrip bewuste roekeloosheid. Mijns inziens is een uniforme uitleg van het begrip bewuste roekeloosheid wel noodzakelijk, wanneer de rechtvaardigheid die via een rechtsbegrip beoogd wordt, ondergeschikt wordt aan de rechtszekerheid en rechtseenheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5939
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaddari.pdf350.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.