Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5940
Title: Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Authors: Damer-Blankert, Marije
Keywords: onrechtmatige daad
wegbeheerdersaansprakelijkheid
opstalaansprakelijkheid
Wilnis-arrest
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Claims met betrekking tot schade als gevolg van de onderhoudstoestand van openbare wegen vallen onder het civiele buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad of kwalitatieve aansprakelijkheid. De kwalitatieve aansprakelijkheid van de wegbeheerder moet niet te absoluut worden opgevat. Aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan worden begrensd door de financiële middelen waarover hij beschikt en de vrijheid die hij heeft tot het maken van beleidskeuzes. In deze scriptie wordt aan de hand van jurisprudentie en literatuur onderzocht wanneer de grens van aansprakelijkheid, gelet op beperkte financiële middelen, van de wegbeheerder is bereikt. Aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de uitspraak van de Hoge Raad in het richtinggevende arrest Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/gemeente de Ronde Venen (hierna: Wilnis-arrest).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5940
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
damer-blankert.pdf299.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.