Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5941
Title: Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 WOR
Authors: Gerven, A.J.P. van-Broeders
Keywords: aanbevelingen
verbetering
actieve informatierecht
rechtsvergelijkend onderzoek
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 Wet op de ondernemingsraden. Artikel 31 lid 1 Wet op de ondernemingsraden luidt: 'De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.' Een rechtsvergelijkend onderzoek, inclusief een terugblik, inzake het actieve informatierecht uit de Wet op de ondernemingsraden, de Belgische wetgeving op dit gebied en de Wet op de Europese ondernemingsraden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5941
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gerven van-broedersscriptie 2014.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.