Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5942
Title: Het is tijd voor een heldere werkgeversaansprakelijkheid
Authors: Ravensbergen-Brussee, M.L.
Keywords: werkgeversaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid
werknemersbescherming
rechtszekerheid
rechtsgelijkheid
maatschappelijke haalbaarheid
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze masterthesis is een zoektocht naar een eenvoudig systeem dat rechtszeker en rechtsgelijk is, een verdergaande bescherming aan werknemers biedt en tegelijkertijd maatschappelijk haalbaar is. Op dit moment zijn er drie typen werkgeversaansprakelijkheid. Als de schade van de werknemer buiten de drie genoemde typen werkgeversaansprakelijkheid valt, blijft hij met zijn schade zitten. De Hoge Raad geeft aan dat er op zichzelf goede argumenten bestaan om werknemers ‘een verdergaande, algemene bescherming tegen het risico van ongevallen in verband met hun werkzaamheden te bieden dan art. 7:658 thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om een regeling daarvoor te maken’. In deze masterthesis wordt de handschoen van de Hoge Raad opgepakt. Aan de hand van Europese normen en de jurisprudentie worden criteria opgesteld waar een heldere werkgeversaansprakelijkheid aan zou moeten voldoen. Diverse mogelijkheden vanuit de literatuur worden hier vervolgens aan getoetst, waarna een risicoaansprakelijkheid voor werkgevers verder wordt uitgewerkt. Ten slotte wordt een antwoord op de probleemstelling gegeven, die luidt: 'Hoe kan de op dit moment rechtsonzekere en rechtsongelijke werkgeversaansprakelijkheid zo worden aangepast, dat er een helder en eenvoudig systeem ontstaat, dat de rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid opheft, werknemers verdergaand beschermt en bovendien maatschappelijk haalbaar is?’
URI: http://hdl.handle.net/1820/5942
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ravensbergen-brussee.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.