Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5944
Title: Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content
Authors: Verbaan, Margot
Keywords: Richtlijn 2000/31/EG
host
aansprakelijkheidsexceptie
user generated content
reclame-uiting
claims
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoek naar wat een host op grond van de voorschriften die in de rechtspraak zijn ontwikkeld moet doen en nalaten om een beroep te kunnen doen op de aansprakelijkheidsexceptie waar art. 14 Richtlijn 2000/31/EG in voorziet. Ondanks een geslaagd beroep op deze exceptie kan een host aansprakelijk zijn voor user generated content, in het bijzonder voor reclame-uitingen, voedings-, gezondheids-, voedings- en medische claims. De risico's hiervan worden tevens onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5944
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verbaan.pdf289.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.