Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5945
Title: Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging
Authors: Noordzij, Coraline
Keywords: payrolling
ontbreken specifieke basis
uitzenden
detacheren
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Payrolling kent geen specifieke wettelijke basis. Daarmee is discussie ontstaan of de overeenkomst tussen de payrollwerknemer en de payrollonderneming zich kenmerkt als een arbeidsovereenkomst ex art 7:610 lid 1 BW of als een uitzendovereenkomst ex art 7:690 BW of mogelijk als een overeenkomst sui generis. In deze scriptie wordt de juridische duiding van payrolling beschreven. Vanuit deze analyse worden de gevolgen van het ontbreken van een specifieke wettelijke basis, vanuit de positie van de verschillende belanghebbenden te weten de payrollwerknemer, de payrollonderneming en de opdrachtgever, in kaart worden gebracht. Tot slot is geanalyseerd hoe payrolling zich verhoudt tot de klassieke vormen van terbeschikkingstelling van personeel uitzenden en detacheren?
URI: http://hdl.handle.net/1820/5945
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
noordzij.pdf574.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.