Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5946
Title: Zie je dat?
Authors: Ros, Wilma
Keywords: non-conformiteit
(ver)koop bestaande woning
onderzoeksplicht
mededelingsplicht
klachtplicht
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit verslag bevat een onderzoek naar de regeling en rechtspraak omtrent verborgen gebreken bij de (ver)koop van een bestaande woning. Het aantal procedures dat er over non-conformiteit van een woning zijn gevoerd, is aanzienlijk. Helaas heeft dit allerminst geleid tot helderheid over dit conformiteitsleerstuk. Dit onderzoek verschaft inzicht in de wijze waarop de Nederlandse rechters over de (non-) conformiteit oordelen en kan zo een bijdrage leveren aan de discussie over hoe de regeling betreffende de koop van een bestaande woning het beste vorm gegeven kan worden. Dit, met als uiteindelijke doel meer rechtszekerheid te bereiken voor betrokken partijen. Voor een goed begrip van de regeling over conformiteit in de praktijk, wordt ook de wettelijke regeling hieromtrent besproken. Dit betreft de algemene conformiteitsverplichting van de verkoper en de onderzoeks, - mededelings- en klachtplicht alsmede de ouderdomsclausule. Daar in de praktijk vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van een standaard koopcontract en hiermee wordt afgeweken van de wettelijke regeling, wordt ook het standaard NVM-contract besproken.Tot slot wordt een rechtsvergelijking gemaakt met het Duitse recht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5946
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ros.pdf372.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.