Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5947
Title: Google en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Authors: Schepel, J.R.
Keywords: privacy
gegevensvergaring
Google
Wbp
persoonlijkheidsrecht
grondrechten
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie gaat in op de rechtsvraag: Is het vergaren van persoonsgegevens door internetbedrijven als Google een inbreuk op het grondrecht op privacy? In een rapport uit november 2013 stelde het CBP Google handelt in strijd met de bepalingen van de Wbp. Daarmee is nog geen antwoord gegeven op de rechtsvraag. Het verschil tussen gegevensbescherming zoals men die vindt in de Wbp en recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is gelegen in het feit dat privacybescherming ziet op een ethisch fundamentele kernwaarde, terwijl gegevensbescherming veeleer betrekking heeft op een redelijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Dit is een belangrijk gegeven, omdat het aantoont dat er sprake is van twee regelcomplexen die naast elkaar van toepassing kunnen zijn op hetzelfde feitencomplex.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5947
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schepel.pdf715.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.