Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5948
Title: Huurbescherming en hennepteelt: de juridische gevolgen voor een huurder na ontdekking van een hennepkwekerij
Authors: Stoop, J.
Keywords: huurbescherming
hennepkwekerij
categorieën huur van gebouwen
beëindiging van de huurovereenkomst
ontbindingsprocedure huurovereenkomst
buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De scriptie heeft als titel: Huurbescherming en hennepteelt: de juridische gevolgen voor een huurder na ontdekking van een hennepkwekerij, waarbij de centrale onderzoeksvraag is: Wat zijn de juridische gevolgen voor een huurovereenkomst indien is vastgesteld dat sprake is van beroepsmatige hennepteelt? In Nederland wordt voor huurbescherming huur van gebouwen onderverdeeld in drie categorieën: huur van woningen, bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Huurbeschermingsregels voor woningen beschermen de huurder voor het leven tegen beëindiging van de huurovereenkomst. Daarop zijn slechts enkele uitzonderingen. Huurbeschermingsregels voor bedrijfsruimte beschermen minimaal voor tien jaar, overige bedrijfsruimte heeft minder bescherming. Exploitatie van de huurder van een hennepkwekerij levert voor de verhuurder nadeel op door illegaal afgetapte electriciteit, een hogere verzekeringspremie of uitsluiting van verzekeringsgeld, en waardedaling van het gehuurde. Wanneer in het gehuurde een hennepkwekerij wordt ontdekt bestaat voor de verhuurder de mogelijkheid de huurovereenkomst te beëindigen, maar, als de huurder niet met de beëindiging instemt, alleen via een ontbindingsprocedure de rechter. Een andere mogelijkheid is de buitengerechtelijke ontbinding, als het gehuurde is gesloten op last van de gemeente.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5948
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stoop.pdf169.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.