Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5951
Title: Mediation en de bevoegdhedenovereenkomst: de positie van derden
Authors: Vos, Mariska de
Keywords: mediation
bevoegdhedenovereenkomst
derde-belanghebbende
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Met mediation proberen partijen hun onderlinge geschil te schikken buiten een juridische procedure om. Deze schikking wordt vastgelegd in een overeenkomst. Met een bevoegdhedenovereenkomst maakt het bestuursorgaan afspraken met de belanghebbende over de wijze van gebruik van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid. Mediation wordt ook toegepast bij bestuursrechtelijke geschillen waarbij derde-belanghebbenden in het spel (kunnen) zijn. Hun aanwezigheid maakt een bestuursrechtelijke mediation gecompliceerder. Doorgaans worden deze derden niet of niet tijdig betrokken bij een mediationtraject en de bevoegdhedenovereenkomst waardoor zij feitelijk een achterstand kennen. Partijen kunnen een dusdanige overeenstemming hebben bereikt over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid dat het voor een derde (extra) moeilijk kan zijn het tij te keren. In deze scriptie wordt de figuur van de bevoegdhedenovereenkomst bij mediation toegelicht. De positie (belangen en rechtsbescherming) van derden staat centraal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5951
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
de Vos.pdf866.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.