Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5955
Title: De doorwerking van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake procedures in absentia in Nederland en Engeland/Wales
Authors: Kronenberg, J.
Keywords: procedures in absentia
internationaal strafrecht
EHRM
EVRM
Nederland
Engeland/Wales
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek gaat over de doorwerking van de jurisprudentie van het EHRM inzake procedures in absentia (Pia) in Nederland en Engeland/Wales. In eerste instantie is in het onderzoek op basis van de jurisprudentie van het EHRM beschreven welke voorwaarden het EHRM voor de toepassing van Pia stelt. Beschreven wordt hoe het EVRM en de uitspraken van het EHRM doorwerken in het recht van Nederland en Engeland/Wales. Een drietal uitspraken van het EHRM tegen Nederland (Lala en Pelladoah) en het Verenigd Koninkrijk (Jones) waarin Pia een rol speelde worden besproken. Daarbij wordt ook ingegaan op de invloed die deze uitspraken hebben gehad op het recht van Nederland en van Engeland/Wales. Van twee vergelijkbare wetten: in Nederland de Wet internationale misdrijven en in Engeland/Wales de International Criminal Court Act wordt besproken of deze wetten voldoen aan de voorwaarden die het EHRM voor de toepassing van Pia stelt. Op basis van het onderzoek zijn voor het Nederlandse recht twee aandachtspunten en voor het Engelse recht 1 aandachtspunt benoemd als het gaat om de toepassing van Pia en de voorwaarden die het EHRM daaraan stelt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5955
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kronenberg.pdf315.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.