Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5957
Title: Zorg-geïnduceerde dwangtoepassing in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum: de externe en interne rechtspositie van de gedetineerde patiënt
Authors: Masthoff, E.D.M.
Keywords: Penitentiair Psychiatrisch Centrum
zorg-geïnduceerde dwangtoepassing
equivalentiebeginsel
{Penitentiaire Beginselenwet
Wet Forensische Zorg
Wet Verplichte GGZ
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In onderhavige scriptie wordt ingezoomd op het onderwerp ‘zorg-geïnduceerde dwangtoepassing binnen een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)’, daarbij in acht nemende de kaders van zowel bestaande (o.a. de Penitentiaire Beginselenwet en de Wet BOPZ) als veranderende wetgeving (o.a. de wetsvoorstellen Wet Forensische Zorg en Wet Verplichte GGZ) en de huidige, innovatieve uitvoeringspraktijk. Met de term ‘zorg-geïnduceerde dwangtoepassing’ (binnen het kader van forensische zorg) wordt hier gedoeld op zowel het tegen hun wil plaatsen van gedetineerden in een PPC als op het jegens hen inzetten van dwangmiddelen en –maatregelen, zoals gedwongen toediening van medicatie en plaatsing in afzondering of isolatie. Met betrekking tot genoemde dwangtoepassing worden de externe en interne rechtspositie van de gedetineerde patiënt integraal geëvalueerd, waarbij in beschouwende zin wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen de PPC setting en de reguliere GGZ – zulks in het licht van het equivalentiebeginsel – waarbij aanbevelingen geformuleerd worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5957
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masthoff.pdf690.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.