Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5962
Title: Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure
Authors: Amesfoort, Cynthia van
Keywords: totstandkoming
overeenkomst
gunningsbeslissing
artikel 6:217 BW
Aanbestedingswet 2012
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de scriptie “Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure” wordt de centrale vraag beantwoord: 'Is een overeenkomst tot stand gekomen volgens een openbare procedure een overeenkomst tot stand gekomen in de zin van artikel 6:217BW?'.Na het beschrijven van het aanbestedingsrecht, worden de verschillende stappen van de openbare procedure zoals in de Aanbestedingswet 2012 beschreven. Voor het beantwoorden van de centrale vraag wordt dieper ingegaan op de stappen: aankondiging van de overheidsopdracht en de inschrijving van de ondernemer, de mededeling gunningsbeslissing en de totstandkoming van de overeenkomst. Aan de hand van drie criteria is de overeenkomst tot stand gekomen volgens een openbare procedure beoordeeld. Deze criteria zijn: grondbeginselen van overeenkomstenrecht, aanbod en aanvaarding en precontractuele fase en redelijkheid en billijkheid. Uitkomst van de beoordeling van de criteria is: een overeenkomst tot stand gekomen door een openbare procedure betreft een overeenkomst tot stand gekomen in de zin van artikel 6:217BW, maar met een beperkte contractsvrijheid en een (steeds hogere) mate van rechtsbescherming.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5962
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amesfoort.pdf709.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.