Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5965
Title: Aan de slag met de pre-pack! Of toch niet?
Authors: Verhoef, Karen
Keywords: pre-pack
doorstart
behoud werkgelegenheid
juridische positie werknemers
wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De pre-pack is een nieuw fenomeen binnen het insolventierecht, waarbij een beoogd curator een doorstart voorbereidt, nog voordat een onderneming failliet wordt verklaard. Vanuit het insolventierecht wordt hier positief op gereageerd, omdat het goed is voor waardebehoud van de onderneming en voor behoud van werkgelegenheid. Kritiek is er vooral vanuit het arbeidsrecht. De positie van de werknemer blijft onderbelicht en de nadruk ligt teveel op een soepele doorstart. In deze scriptie wordt onderzocht wat de juridische consequenties voor werknemers zijn. De probleemstelling luidt: Biedt de pre-pack juridische voordelen voor de werknemers, in vergelijking met een normale doorstart na een faillissement, en wat is de invloed van het nieuwe ontslagrecht? Het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I, dat de benoeming van een beoogd curator mogelijk moet maken, ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies. Een van de conclusies van het onderzoek is dat het wetsvoorstel te mager is om te kunnen garanderen dat een pre-pack goed is voor behoud van werkgelegenheid. Dit is alleen het geval als een faillissement onafwendbaar is. Het mag dus niet te eenvoudig worden om even failliet te gaan en een doorstart te maken. Verder heeft het systeem checks and balances nodig om ieders belangen te beschermen. Tot slot kan de wetgever ervoor kiezen om de regels inzake overgang van onderneming geheel of gedeeltelijk van toepassing te verklaren op een pre-packdoorstart. Het nieuwe (goedkopere) ontslagrecht is indirect van invloed, doordat de kans op een faillissement afneemt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5965
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verhoef.pdf250.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.