Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5966
Title: Meten is weten: volwassenheid duurzame ICT - Onderzoek naar beoordelen duurzaamheid van ICT bij zorginstellingen
Authors: Hout, Robin van
Keywords: maturity model
sustainability
green IT
corporate social responsibility
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Duurzaamheid van ICT betekent het nastreven van een evenwicht in de driehoek People, Planet, Profit. Het gebruik van IT-middelen (aanschaf, gebruiksfase en afdanking) gaat gepaard met een hoog energiegebruik, papiergebruik, e-waste en het opraken van schaarse metalen. In zorginstellingen worden de bedrijfsvoering en het primaire proces ondersteund met IT. In dit onderzoek is nagegaan met welk instrument de duurzaamheid van IT gemeten kan worden en hoe de stand van zaken in een aantal zorginstellingen is op het gebied van duurzaamheid van hun IT. De in de literatuur gevonden vragenlijst is aangevuld met relevante eigen vragen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5966
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150210_Hout.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.