Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5968
Title: Klachtrecht aangeklaagd
Authors: Flinterman, Henk
Keywords: klachtrecht
bestuursrecht
cliënten zorgsector
EVRM (art. 6 lid 1)
klachtrecht Awb
beginselen behoorlijk bestuur
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie breekt een lans om bij het behandelen van klacht van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuurlijke betamelijkheid, leidraad te doen zijn. De klachtbehandeling dient voorts te geschieden door een onpartijdig en onafhankelijk orgaan. In het onderzoek is de vigerende klachtregeling voor gedetineerden, die bovenstaande beginselen als uitgangspunt hanteert, met de klachtregeling als bedoeld in de Wet klachtrecht voor cliënten zorgsector en het wetsvoorstel voor klachten van cliënten in de zorg die de huidige regeling zal moeten gaan vervangen, tegen het licht gehouden van de eisen welke de Awb als het EVRM dienaangaande stellen. Alhoewel zowel gedetineerden als cliënten in de zorgsector met elkaar gemeen hebben dat hun verblijf grotendeels uit overheidsmiddelen wordt bekostigd, voldoet de klachtregeling voor cliënten in de zorg niet aan de eisen die wetgever in wetten en verdragen stelt. Aan het al jarenlang wachten op een goede regeling voor de behandeling van klachten voor cliënten de zorgsector dient snel een einde te komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5968
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
flinterman.pdf652.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.