Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5972
Title: Strafrechtelijke vervolging van rechtspersonen bij maritieme milieuverontreiniging
Authors: Leunen, G.A. van
Keywords: strafrecht
milieurecht
rechtspersoon
daderschap
maritiem
zeerecht
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraag in dit onderzoek is of rechtspersonen voor het begaan van milieuverontreinigingsdelicten binnen de Nederlandse territoriale wateren en exclusieve economische zone, strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ernstige verontreiniging van de kust van een aantal Europese landen heeft in 2005 geleid tot het opstellen van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken. Door het invoeren van doeltreffende en afschrikkende sanctionering van milieuverontreiniging die met opzet, uit roekeloosheid of door ernstige nalatigheid is veroorzaakt, werd beoogd de veiligheid en de bescherming van het milieu te bevorderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5972
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van leunen.pdf903.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.