Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5974
Title: Gewapende private bescherming tegen piraterij aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen
Authors: Kruit, V.L.IJ. van der
Keywords: internationaal recht
geweldsmonopolie
private beveiliging
scheepvaart
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Piraterij is een groot probleem dat zich vooral voordoet rondom Somalië. Het bedreigt de maritieme toevoerlijnen van en naar Europa die door dit gebied lopen. Veel landen en internationale organisaties zorgen voor militaire bescherming, in de vorm van zowel beschermende oorlogsschepen als militairen aan boord van koopvaardijschepen. Maar door de grote vlucht van piraterij in dit gebied blijkt de militaire bescherming niet altijd voldoende. Veel staten zijn er daarom toe overgegaan om ook gewapende particuliere beveiliging toe te staan op koopvaardijschepen die haar vlag voeren. In Nederland zijn gewapende particuliere beveiligers niet toegestaan, waardoor Nederlandse koopvaar-dijschepen mogelijk niet beschermd worden en daardoor grote risico’s lopen om over-vervallen te worden of moeten omvaren, wat weer veel extra tijd en brandstof kost. Kortom, Nederlandse koopvaardijschepen komen in een achtergestelde concurrentie-positie en hun bemanning lopen significant hogere risico’s dan schepen die wel mogen varen met gewapende particuliere beveiligers. In deze scriptie wordt onderzocht wat de juridische positie van gewapende particuliere beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen is in relatie tot het gewelds-monopolie van de staat. Ook wordt onderzocht hoe deze positie kan worden verbeterd, zodat de concurrentiepositie van Nederlandse koopvaardijschepen gelijk is aan die van andere schepen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5974
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van der kruit.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.