Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5975
Title: Is een echtgenoot voldoende beschermd tegen nadelige gevolgen van door de andere echtgenoot aangegane verbintenissen?
Authors: Norden van der Zalm, Anneke van
Keywords: aandelenlease
artikel 1:88 BW
bescherming huurkoop van niet meegetekend hebbende echtgenoot
huwelijksvermogensrecht
huurkoop
verjaring beroep op art. 1:88 BW
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Tijdens de aandelenlease affaire zijn door Dexia vanaf het begin van de jaren negentig veel WinstVerDriedubbelaar-overeenkomsten (verder WVD-overeenkomsten) verkocht. Omtrent dit Dexia product ontstaat maatschappelijke onrust als blijkt dat het aangeboden product de klant, als gevolg van dalende aandelenkoersen, opzadelt met een torenhoge restschuld na afloop van de overeenkomst. Dit leidt tot een stortvloed aan juridische procedures aanvankelijk vooral gevoerd op grond van dwaling, misleidende reclame (waaronder het schenden van de informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsverplichtingen) al dan niet in combinatie met schending van de zorgplicht. Ook het Klachteninstituut FinanciĆ«le Dienstverlening (Kifid) krijgt veel klachten te verwerken. De gevoerde procedures op voornoemde gronden leiden veelal tot een onzekere uitkomst. Op 28 maart 2008 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de kwestie of het in het geval van aandelenlease producten handelt om een overeenkomst in de zin van artikel 7A:1576h BW (huurkoop). Huurkoop aldus dit artikel is koop op afbetaling. Op grond van artikel 1:88 BW lid 1 aanhef en onder d en lid 2 BW is voor koop op afbetaling de schriftelijke toestemming van beide echtgenoten vereist. Uit artikel 1:89 BW lid 1 volgt dat indien zonder toestemming van de niet meetekenende partner een overeenkomst van koop op afbetaling is aangegaan, binnen drie jaar op grond van artikel 3:52 BW lid 1 aanhef en onder d, de vernietiging van deze huurkoop overeenkomst door deze partner kan worden ingeroepen. De WVD-overeenkomsten zijn niet ter tekening aan de echtgenoot (of geregistreerd partner) voorgelegd. Niet zelden gaat dit om vrouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5975
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van norden van der zalm.pdf152.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.