Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5976
Title: Wat bindt de bindend adviseur?
Authors: Kock, A. de
Keywords: bindend advies
bindend adviseur
vaststellingsovereenkomst
ADR
geschillenbeslechting
consumentengeschillen
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wat bindt de bindend adviseur? Bindend advies is een vorm van ADR. ADR houdt in dat partijen geen gebruik maken van de overheidsrechter, maar een derde inschakelen om een rechtsgeschil te beslechten. De beslissing van de bindend adviseur is geen advies maar een beslissing, waaraan partijen – bij overeenkomst - gevolg dienen te geven. Bindend advies vindt zijn wettelijke basis in de “vaststellingsovereenkomst” ex titel 7.15 BW. De bindend adviseur acteert onder een “overeenkomst van opdracht” gesloten met partijen. Reglementen faciliteren partijen en bindend adviseur bij het bindend-adviesproces, zoals die van het NAI en van de Geschillencommisies aangesloten bij de SGC en SGB. Bindend advies komt veelal voor bij beslechting van consumentengeschillen. In 2015 treedt de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten in werking. Wat nu bindt de bindend adviseur? De beginselen van behoorlijk procesorde t.w. geen strijd met de openbare orde of de goede zeden en het dwingend recht, respecteren van de beginselen van zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, van hoor en wederhoor en van het motiveringsbeginsel en van de door partijen overeengekomen procedure.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5976
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
de kock.pdf305.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.