Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5977
Title: Een omgangsregeling ... en dan?
Authors: Rooij, A.H.M. van
Keywords: omgangsrecht
omgangsregeling
omgangsproblematiek
omgangseffectueringsmaatregelen
omgangsontzeggingsgronden
ouderschapsplan
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Volgens artikel 9 IVRK hebben kinderen van gescheiden ouders recht op omgang met de beide ouders, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Het recht op omgang is ook in artikel 8 EVRM geformuleerd. Het EVRM en dan vooral de invulling die gegeven wordt aan de term ‘gezinsleven’ in artikel 8 EVRM, heeft in grote mate de ontwikkelingen ten aanzien van het omgangsrecht in Nederland beïnvloed. In Nederland is het recht op omgang vanaf 1990 wettelijk geregeld. In onze wetgeving is het recht op omgang tussen ouders en kind na scheiding neergelegd in de artikelen 1:247 BW en !:377a BW. Omgang wordt uitgevoerd op basis van een omgangsregeling. Specifieke sancties om de uitvoering van een omgangsregeling bij niet of niet goed nakomen af te dwingen zijn er niet; er kan gebruik worden gemaakt van een aantal mogelijkheden die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek biedt. Ook de toepassing van het strafrecht is mogelijk al wordt dat door de wetgever geen geschikt middel geacht om de omgangsproblematiek op te lossen. Het inzicht dat de wettelijke maatregelen niet altijd een oplossing bieden, heeft geleid tot het zoeken naar andere mogelijkheden ter effectuering van een omgangsregeling. Hierbij kan worden gedacht aan middelen als omgangsbemiddeling en omgangsbegeleiding. In de scriptie wordt onderzocht welke mogelijkheden ter effectuering van een omgangsregeling er zijn, welke in de rechterlijke praktijk worden toegepast, en wat uit de jurisprudentie en de literatuur is op te maken over de wenselijkheid van toepassing van deze mogelijkheden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5977
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van rooij.pdf816.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.