Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5978
Title: Gewikt en gewogen: de oplegging van tbs bij weigerende observandi
Authors: Elshof, Ingrid
Keywords: tbs
weigerende observandi
forensische zorg
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het vraagstuk over rapporteren bij weigerende observandi speelt vanaf het begin van de wetgeving rondom tbs. In 2010 is een nieuw wetsvoorstel gemaakt om middels gegevens uit het reguliere medische circuit toch tot een rapportage te komen bij weigerende observandi. De vraag die hier gesteld wordt is: Bieden de huidige wetgeving en jurisprudentie voldoende aanknopingspunten voor de rechter om informatie te verzamelen voor een beoordeling van de vraag of een verdachte een psychische stoornis heeft? Het onderzoek laat zien dat de huidige wetgeving en jurisprudentie (45 casus) de ruimte geeft aan de rechter om andere rapportages te gebruiken ter onderbouwing. Dit kunnen eerdere pro justitia rapportages zijn, maar ook detentieverslagen, processen verbaal, getuigenverklaringen, dossiers van reclassering, etc. Ook zonder nieuwe rapportage kwam de rechter toch tot tbs aan de hand van verklaringen, gedragingen in de rechtszaal en (eerdere) rapportages. Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe wetsvoorstel de subsidiariteit- en proportionaliteitsvraag niet doorstaat. De huidige wetgeving biedt voldoende ruimte. De rechter zal zelf de stap moeten durven te zetten om de stoornis vast te stellen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5978
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elshof.pdf287.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.