Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5979
Title: De waterkwaliteitstaak van het waterschap: goed geregeld?
Authors: Broek, J.W.H. van den
Keywords: waterkwaliteitstaak waterschap
(on)toereikende bevoegdheden
indirecte lozingen
concrete implementatie
specialiteitsbeginsel
zorgplicht
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aan de hand van de in de nota Zicht op wetgeving opgenomen kwaliteitseisen te stellen aan wetgeving wordt in dit onderzoek bezien of het wettelijk instrumentarium dat het waterschap kan toepassen met het oog op de vervulling van de waterkwaliteitstaak toereikend is. De taken ten aanzien van waterkwaliteit van het waterschap, daarbij geldende doelstellingen en beschikbare wettelijke bevoegdheden zijn ge├»nventariseerd en geconfronteerd met de kwaliteitseisen te stellen aan wetgeving. Geconstateerd wordt dat de bevoegdheden met betrekking tot indirecte lozingen tekort schieten. Advies- en handhavingsbevoegdheden zijn te beperkt. Met betrekking tot directe lozingen als gevolg van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen leidt de combinatie van vergunningplicht en zorgplicht van de Waterwet tot knelpunten. Aanbevelingen worden gegeven om de geconstateerde knelpunten op te lossen, waarbij tevens vooruit wordt gekeken naar de Omgevingswet, waarvan het wetsvoorstel onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ten aanzien van de kwaliteit van de concrete implementatie van de Kaderrichtlijn water worden vraagtekens gesteld.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5979
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van den broek.pdf852.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.