Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5982
Title: Beroepsaansprakelijkheid in een medische maatschap
Authors: Caris-Verhallen, W.M.C.M.
Keywords: beroepsaansprakelijkheid
medisch specialisten
maatschap
Issue Date: 12-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie werd onderzocht in hoeverre een medisch specialist aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die een patiënt lijdt ten gevolge van een disfunctionerende collega in de maatschap. Medisch specialisten gaan doorgaans met een patiënt een individuele behandelingsovereenkomst aangaan. Indien de arts de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is hij daarvoor aansprakelijk. Juridisch gezien is het ook mogelijk om de maatschap aansprakelijk te stellen, omdat deze zich als een organisatorische eenheid presenteert. Ook een arts die geen behandelingsovereenkomst met een patiënt heeft kan aansprakelijk worden gesteld, omdat hij heeft nagelaten op te treden tegen een disfunctionerende collega (6:162 BW). Het komt in de praktijk vrijwel niet voor dat de arts of de maatschap door schadelijdende patiënten aansprakelijk worden gesteld, omdat men doorgaans het ziekenhuis als centraal adres aanspreekt (7:462 BW). Evenmin komt het voor dat het ziekenhuis of verzekeraar in geval van verwijtbaar handelen regres neemt op de medisch specialist of de maatschap. Door deze situatie wordt niet voldaan aan de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht. Er worden aanbevelingen geformuleerd om deze preventieve functie te optimaliseren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5982
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
caris-verhallen.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.