Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5983
Title: De geschillenregeling in het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Authors: Smits, U.
Keywords: klachtenbehandeling
geschillenbehandeling
zorg
anders dan rechtspraak
Issue Date: 12-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het zorgstelsel in Nederland wordt drastisch hervormd, een belangrijke stap daarin is het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wetgever heeft voor ogen om klachten zoveel als mogelijk op te lossen daar waar ze zijn ontstaan. De centrale vraag in dit onderzoek is of de rechtspositie van de klagende cliënt in het wetsvoorstel Wkkgz met voldoende waarborgen omkleed is. Deze centrale vraag wordt met behulp van vier deelvragen beantwoord; kan de cliënt met laagdrempelige en effectieve middelen opkomen voor zijn rechten; is er sprake van onafhankelijke behandeling van klachten; wordt de rechtspositie van de cliënt verbeterd door de verplichting voor de zorgaanbieder om aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie en welke rechtswegen staan open na het bindend advies van de geschillencommissie? Samenvattende conclusie is dat het wetsvoorstel Wkkgz de rechtspositie van de klagende cliënt met voldoende waarborgen omkleed, daardoor wordt zijn rechtspositie verbeterd. Het blijft echter aan de cliënt en de zorgaanbieder hoe ze met de wetgeving omgaan en zich gedragen in het oplossen van klachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5983
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
smits.pdf260.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.