Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5984
Title: Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder vangnetters
Authors: Cox, F.F.
Keywords: vangnetproblematiek
Wet BeZaVa
werkgeversenquête
parlementaire behandeling
IAK
risicomijding en selectie
Issue Date: 12-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen was aan het eind van het vorige millennium in Nederland uitzonderlijk hoog. Middels diverse wettelijke maatregelen zoals de WULBZ, de Wet WIA, de WVP, de Wet VLZ en het aSB is deze instroom tussen 1999 en 2009 met 71% afgenomen. Deze afname kwam vooral op conto van werknemers met een vast dienstverband. Het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen van vangnetters zonder werkgever bleef echter hoog. Om deze laatste ontwikkeling een halt toe te roepen is in 2013 de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) in het leven geroepen met maatregelen gericht op werknemers, werkgevers en het uitvoeringsinstituut. Tegen deze wet bestond en bestaat grote weerstand bij belangenorganisaties. Het hoofdthema van deze scriptie is de feitelijke werking van de Wet BeZaVa: het optreden van gewenste effecten en ongewenste neveneffecten. Deze scriptie richt zich op werkgeversmaatregelen vanuit een hoofdzakelijk empirisch rechtswetenschappelijk invalshoek. De maatregelen bestaan uit premiedifferentiaties in de ZW en de Wet WIA (WGAflex) voor grote en middelgrote werkgevers. Centraal staat een enquête onder werkgevers over hun mogelijke gedrag onder deze wet en het vinden van een verklaring hiervoor. Verklaringen zullen gezocht worden in een analyse van de aanleiding voor de wet, namelijk het vangnetvraagstuk met de rol van het uitvoeringsinstituut, en in de kwaliteit van het wetgevingsproces zelf. De pijlen richten zich niet op de systematiek van premiedifferentiatie zelf, maar op de inzet van dit instrument in relatie tot de problematiek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5984
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cox.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.