Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5985
Title: Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen
Authors: Shri, Kishan
Keywords: Business Intelligence Maturity Models
BIMMs
ziekenhuizen
non-profitorganisaties
Business intelligence
Issue Date: 18-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de loop der tijd zijn meerdere Business Intelligence Maturity Models (BIMMs) ontwikkeld. Deze scriptie onderzoekt welke goed toepasbaar zijn voor non-profitorganisaties, waaronder ziekenhuizen. Eerst werd onderzocht welke BIMMs bestaan en uit welke facetten zij zijn opgebouwd. Vervolgens zijn de gevonden BIMMs beoordeeld op hun theoretische basis en op de volledigheid en duidelijkheid van het model zelf. Daarna is onderzocht aan welke uitgangspunten BIMMs voor met name ziekenhuizen moeten voldoen. Verder zijn er eisen geformuleerd waaraan huidige BIMMs niet voldoen, maar waaraan ze wel zouden moeten voldoen. Deze uitgangspunten werden afgezet tegen de overgebleven BIMMs, wat resulteerde in een selectie. Op basis van deze modellen is een samengesteld conceptueel BIMM voor ziekenhuizen ontwikkeld, een model dat alle gevonden uitgangspunten zou moeten afdekken. Dit conceptueel BIMM is vervolgens getoetst bij BI-deskundigen van vijf ziekenhuizen. Hieruit is gebleken dat enkele facetten als overbodig beschouwd kunnen worden. Enkele punten waarvan de empirie leert dat ze meegenomen dienen te worden in het BIMM, zijn in het nieuwe conceptuele BIMM voor ziekenhuizen gealloceerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5985
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150210_Shri.pdf800.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.