Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5996
Title: Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties
Authors: Compen, Paul
Keywords: ERP
Enterprise Resource Planning
complexiteit
complexiteitsfactoren
Issue Date: 23-Mar-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoeksvraag: Is het model 'Complexity dimensions of ERP implementations' (2012, Janssens, Martin en Kusters w.i.p.) juist en volledig en welke managementtechnieken kunnen gebruikt worden om de complexiteitsdimensies in dit model te managen bij ERP implementaties? Uit de matching van de gevonden factoren uit het literatuuronderzoek met het complexiteitsmodel blijkt dat alle complexiteitsfactoren in het model onderbouwd worden. De gevonden bruikbare managementtechnieken voor het managen van de complexiteitsdimensies vanuit het literatuuronderzoek zijn: projectmanagement, verandermanagement, stakeholdermanagement, BPM, programmamanagement en risicomanagement. Middels empirisch onderzoek zijn de gevonden factoren uit het literatuuronderzoek geverifieerd. Het empirisch onderzoek resulteerde niet in extra complexiteitsfactoren of aanpassing van bestaande. Het model 'Complexity dimensions of ERP implementations' (2012, Janssens, Martin en Kusters w.i.p.) is vanuit dit empirisch onderzoek gezien volledig.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5996
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150103_Compen.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.